INFORMATIE

Praktische informatie Pino en Hakim

Openingstijden
Hakim en Pino zijn beiden 10 uur per dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn we gesloten.

Twee tot vijf dagen
Om de pedagogische kwaliteit te waarborgen geven wij voorrang aan plaatsingen voor minimaal 2 dagen.

Kosten van kinderopvang
Stichting Kinderopvang Diemen hanteert in 2017 een uurprijs van €7,16.
Voor werkende ouders draagt de overheid bij in de kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. Wilt u informatie over de hoogte van deze rijksbijdrage dan kunt u terecht op de website van de belastingdienst. Indien gewenst kunnen wij u helpen met het berekenen van de kinderopvangtoeslag. Tabel uren opvang voor belastingdienst.

Flexibiliteit
Zolang de beroepskracht-kind-ratio (het aantal kinderen t.o.v. het aantal werkzame pedagogisch medewerkers) het toelaat, is het ruilen of afnemen van extra (hele en halve) dagen mogelijk.


Praktische informatie Het Speelhuis

Openingstijden
Het Speelhuis is 8.45 tot 12.15 uur geopend. Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn we gesloten.

Combinaties
Groep 1: Maandagochtend en donderdagochtend (eventueel aangevuld met woensdagochtend)
Groep 2: Dinsdagochtend en vrijdagochtend (eventueel aangevuld met woensdagochtend)

Kosten van peuteropvang
Het Speelhuis hanteert in 2017 een uurprijs van €7,60
De ouderbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen.


Sluitingsdagen 2017
De Kinderdagverblijven Pino en Hakim zullen in 2017 naast de algemene feestdagen gesloten zijn op:

Dinsdag 18 april 2017 Studiedag
Vrijdag 26 mei 2017 dag na Hemelvaartsdag
Woensdag 27 december 2017 kerstsluiting
Donderdag 28 december 2017 kerstsluiting
Vrijdag 29 december 2017 kerstsluiting

Verder zijn de kinderdagverblijven dicht op officiële feestdagen:

Maandag 17 april 2017 2de Paasdag
Donderdag 27 april 2017 Koningsdag
Donderdag 25 mei 201 Hemelvaartsdag
Maandag 5 juni 2017 2de Pinksterdag
Maandag 25 december 2017 1de Kerstdag
Dinsdag 26 december 2017 2de Kerstdag

Op dinsdag 5 december (Pakjesavond) sluiten de kinderdagverblijven om 16.30 uur.

Landelijk Register Kinderopvang Hakim:
457121464

Landelijk Register Kinderopvang Pino:
123375952

Landelijk Register Het Speelhuis:
316896536

 

Stichting Kinderopvang Diemen