INFORMATIE

Praktische informatie Pino en Hakim

Openingstijden
Hakim en Pino zijn beiden 10 uur per dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn we gesloten.

Twee tot vijf dagen
Om de pedagogische kwaliteit te waarborgen geven wij voorrang aan plaatsingen voor minimaal 2 dagen.

Kosten van kinderopvang
Stichting Kinderopvang Diemen hanteert in 2021 een uurprijs van € 8.47.
Voor werkende ouders draagt de overheid bij in de kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. Wilt u informatie over de hoogte van deze rijksbijdrage dan kunt u terecht op de website van de belastingdienst. Indien gewenst kunnen wij u helpen met het berekenen van de kinderopvangtoeslag.

Hieronder een overzicht van de uren en prijzen voor 2021;

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 dagen € 1.780 210,4
4 dagen € 1.424 168,32
3 dagen € 1.068 126,24
2 dagen € 712 84,16
1 dag € 356 42,08

De kosten voor extra dagopvang zijn voor 2021 vastgesteld op € 84,60 voor  voor een hele dag.

Flexibiliteit
Zolang de beroepskracht-kind-ratio (het aantal kinderen t.o.v. het aantal werkzame pedagogisch medewerkers) het toelaat, is het ruilen of afnemen van extra (hele en halve) dagen mogelijk.

De kinderdagverblijven Pino en Hakim zullen in 2021 naast de algemene feestdagen gesloten zijn op:

Vrijdag 8 oktober Studiedag
Zondag 14 mei dag na Hemelvaartsdag
Maandag 27 december kerstsluiting
Dinsdag 28 december kerstsluiting
Woensdag 39 december kerstsluiting
Donderdag 30 december kerstsluiting
Vrijdag 31 december kerstsluiting

Verder zijn de kinderdagverblijven dicht op officiële feestdagen:

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Zondag 4 april 1ste Paasdag
Maandag 5 april 2de Paasdag
Dinsdag 27 april Koningsdag
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Zondag 23 mei 1ste Pinksterdag
Maandag 24 mei 2de Pinksterdag
Zaterdag 25 december 1ste Kerstdag
Zondag 26 december 2de Kerstdag

Op vrijdag 24 december sluiten de kinderdagverblijven om 16.30 uur.
Tweede Kerstdag valt op een zaterdag. Vrijdag 1 januari 2021 zijn we gesloten.


Praktische informatie Het Speelhuis & Het Speelkasteel

Openingstijden
Het Speelhuis en Het Speelkasteel zijn 8.30 tot 12.30 uur geopend. Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn we gesloten.

Kosten van peuteropvang
Het Speelhuis en Het Speelkasteel hanteren in 2021 een uurprijs van €8,78
De ouderbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 ochtenden € 585,54 66,69
4 ochtenden € 468,16 53,32
3 ochtenden € 351,12 39,99
2 ochtenden € 234,08 26,66
1 ochtend € 117,12 13,34

De opvanguren van één maand tijdens de zomer zijn in mindering gebracht van het gemiddeld aantal opvanguren per maand.

U dient het gewijzigde aantal opvanguren tijdig door te geven bij de Belastingdienst. Meer informatie kunt u vinden op: www.toeslagen.nl.

De gemeente Diemen heeft de ouderbijdrage, voor ouders die geen beroep doen op de kinderopvangtoeslag, vanaf augustus 2021 als volgt vastgesteld.

Gezamenlijk
toetsingsinkomen gezin 2021
Ouderbijdrage peuteropvang
2021 per maand
1e kind 2e kind e.v.
lager dan 20.302 € 17.60 €  17.60
20.303 31.214 € 19.74 18.14
31.215 42.953 € 32.54 € 20.54
42.954 58.423 € 46.14 € 20.80
58.424 83.979 € 73.88 € 26.67
83.980 116.371 € 119.48 € 37.07
116.372 en hoger € 157.89 € 61.61

*doelgroeppeuters nemen 8 uur per week af, derde en vierde dagdeel is gratis.

De opvanguren van één maand tijdens de zomer zijn in mindering gebracht van het gemiddeld aantal opvanguren per maand.


Sluitingsdagen Het Speelhuis & Het Speelkasteel 2021

  • Het Speelhuis is tijdens de vakantie van basisschool De Nieuwe Kring gesloten.
  • Het Speelkasteel is tijdens de vakantie van basisschool De Sint Petrus gesloten.

Verder zijn Het Speelhuis en Het Speelkasteel dicht op officiële feestdagen:

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Zondag 4 april Eerste Paasdag
Maandag 5 april 2de Paasdag
Dinsdag 27 april Koningsdag
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Zondag 23 mei Eerste Pinksterdag
Maandag 24 mei 2de Pinksterdag
Zaterdag 25 december 1de Kerstdag
Zondag 26 december 2de Kerstdag

NB Per 1-8-2020 zijn de opvangtijden verruimd naar 4 uur per ochtend. Dit is een landelijke maatregel om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verbeteren. U zult hierover in een bericht over worden ingelicht.

Landelijk Register Kinderopvang Hakim:
457121464

Landelijk Register Kinderopvang Pino:
123375952

Landelijk Register Het Speelhuis:
316896536

Landelijk Register Het Speelkasteel:
129382802

 

Stichting Kinderopvang Diemen