INFORMATIE

Praktische informatie Pino en Hakim

Openingstijden
Hakim en Pino zijn beiden 10 uur per dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn we gesloten.

Twee tot vijf dagen
Om de pedagogische kwaliteit te waarborgen geven wij voorrang aan plaatsingen voor minimaal 2 dagen.

Kosten van kinderopvang
Stichting Kinderopvang Diemen hanteert in 2018 een uurprijs van € 7,38.
Voor werkende ouders draagt de overheid bij in de kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. Wilt u informatie over de hoogte van deze rijksbijdrage dan kunt u terecht op de website van de belastingdienst. Indien gewenst kunnen wij u helpen met het berekenen van de kinderopvangtoeslag. Tabel uren opvang voor belastingdienst.

Flexibiliteit
Zolang de beroepskracht-kind-ratio (het aantal kinderen t.o.v. het aantal werkzame pedagogisch medewerkers) het toelaat, is het ruilen of afnemen van extra (hele en halve) dagen mogelijk.


Praktische informatie Het Speelhuis

Openingstijden
Het Speelhuis is 8.45 tot 12.15 uur geopend. Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn we gesloten.

Combinaties
Groep 1: Maandagochtend en donderdagochtend (eventueel aangevuld met woensdagochtend)
Groep 2: Dinsdagochtend en vrijdagochtend (eventueel aangevuld met woensdagochtend)

Kosten van peuteropvang
Het Speelhuis hanteert in 2018 een uurprijs van €7,87
De ouderbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen.


Sluitingsdagen 2018
De Kinderdagverblijven Pino en Hakim zullen in 2018 naast de algemene feestdagen gesloten zijn op:

Dinsdag nog niet bekend Studiedag
Vrijdag 11 mei 2018 dag na Hemelvaartsdag
Donderdag 27 december 2018 kerstsluiting
Vrijdag 28 december 2018 kerstsluiting
Maandag 29 december 2018 kerstsluiting

Verder zijn de kinderdagverblijven dicht op officiële feestdagen:

Maandag 2 april 2018 2de Paasdag
Donderdag 27 april 2018 Koningsdag
Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag
Maandag 21 mei 2018 2de Pinksterdag
Dinsdag 25 december 2018 1de Kerstdag
Woensdag 26 december 2018 2de Kerstdag

Op woensdag 5 december (Pakjesavond) en maandag 24 december sluiten de kinderdagverblijven om 16.30 uur.

Landelijk Register Kinderopvang Hakim:
457121464

Landelijk Register Kinderopvang Pino:
123375952

Landelijk Register Het Speelhuis:
316896536

 

Stichting Kinderopvang Diemen