INFORMATIE

Praktische informatie Pino en Hakim

Openingstijden
Hakim en Pino zijn beiden 10 uur per dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn we gesloten.

Twee tot vijf dagen
Om de pedagogische kwaliteit te waarborgen geven wij voorrang aan plaatsingen voor minimaal 2 dagen.

Kosten van kinderopvang
Stichting Kinderopvang Diemen hanteert in 2020 een uurprijs van € 8,17.
Voor werkende ouders draagt de overheid bij in de kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. Wilt u informatie over de hoogte van deze rijksbijdrage dan kunt u terecht op de website van de belastingdienst. Indien gewenst kunnen wij u helpen met het berekenen van de kinderopvangtoeslag.

Hieronder een overzicht van de uren en prijzen voor 2020;

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 dagen € 1.736,13 212.5
4 dagen € 1.388,90 170
3 dagen € 1.041,68 127.5
2 dagen € 694,45 85
1 dag € 347,23 42.5

De kosten voor extra dagopvang zijn voor 2020 vastgesteld op € 40,85 voor een halve dag en € 81,70 voor een hele dag.

Flexibiliteit
Zolang de beroepskracht-kind-ratio (het aantal kinderen t.o.v. het aantal werkzame pedagogisch medewerkers) het toelaat, is het ruilen of afnemen van extra (hele en halve) dagen mogelijk.

De kinderdagverblijven Pino en Hakim zullen in 2020 naast de algemene feestdagen gesloten zijn op:

Vrijdag nog niet bekend Studiedag
Vrijdag 22 mei 2020 dag na Hemelvaartsdag
Maandag 28 december 2020 kerstsluiting
Dinsdag 29 december 2020 kerstsluiting
Woensdag 30 december 2020 kerstsluiting
Donderdag 31 december 2020 kerstsluiting

Verder zijn de kinderdagverblijven dicht op officiële feestdagen:

Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
Maandag 13 april 2020 2de Paasdag
Maandag 27 april 2020 Koningsdag
Dinsdag 5 mei 2020 Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag
Maandag 1 juni 2020 2de Pinksterdag
Vrijdag 25 december 2020 1de Kerstdag

Op donderdag 24 december sluiten de kinderdagverblijven om 16.30 uur.
Tweede Kerstdag valt op een zaterdag. Vrijdag 1 januari 2021 zijn we gesloten.


Praktische informatie Het Speelhuis & Het Speelkasteel

Openingstijden
Het Speelhuis en Het Speelkasteel zijn 8.30 tot 12.30 uur geopend. Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn we gesloten.

Kosten van peuteropvang
Het Speelhuis en Het Speelkasteel hanteren in 2020 een uurprijs van €8,48
De ouderbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 ochtenden € 565,45 66,68
4 ochtenden € 452,32 53,34
3 ochtenden € 339,28 40,01
2 ochtenden € 226,16 26,67
1 ochtend € 113,12 13,34

De opvanguren van één maand tijdens de zomer zijn in mindering gebracht van het gemiddeld aantal opvanguren per maand.

U dient het gewijzigde aantal opvanguren tijdig door te geven bij de Belastingdienst. Meer informatie kunt u vinden op: www.toeslagen.nl.

De gemeente Diemen heeft de ouderbijdrage, voor ouders die geen beroep doen op de kinderopvangtoeslag, vanaf augustus 2020 als volgt vastgesteld.

Gezamenlijk
toetsingsinkomen gezin 2020
Ouderbijdrage peuteropvang
2020 per maand
1e kind 2e kind e.v.
lager dan 19.890 € 8,80 €  8,80
19.891 30.581 € 10,93 9,33
30.582 42.082 € 23,20 € 11,73
42.083 57.238 € 36,27 € 12,00
57.239 82.276 € 62,94 € 17,60
82.277 114.011 € 107,21 € 27,47
114.012 en hoger € 144,28 € 51,47

*doelgroeppeuters nemen 8 uur per week af, derde en vierde dagdeel is gratis.

De opvanguren van één maand tijdens de zomer zijn in mindering gebracht van het gemiddeld aantal opvanguren per maand.


Sluitingsdagen Het Speelhuis & Het Speelkasteel 2020

  • Het Speelhuis is tijdens de vakantie van basisschool De Nieuwe Kring gesloten.
  • Het Speelkasteel is tijdens de vakantie van basisschool De Sint Petrus gesloten.

Verder zijn Het Speelhuis en Het Speelkasteel dicht op officiële feestdagen:

Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
Maandag 13 april 2020 2de Paasdag
Maandag 27 april 2020 Koningsdag
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag
Maandag 1 juni 2020 2de Pinksterdag
Vrijdag 25 december 2020 1de Kerstdag

NB Per 1-8-2020 worden de opvangtijden verruimd naar 4 uur per ochtend. Dit is een landelijke maatregel om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verbeteren. U zult hierover in een bericht over worden ingelicht.

Landelijk Register Kinderopvang Hakim:
457121464

Landelijk Register Kinderopvang Pino:
123375952

Landelijk Register Het Speelhuis:
316896536

Landelijk Register Het Speelkasteel:
129382802

 

Stichting Kinderopvang Diemen