INFORMATIE

Praktische informatie Pino en Hakim

Openingstijden
Hakim en Pino zijn beiden 10 uur per dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn we gesloten.

Twee tot vijf dagen
Om de pedagogische kwaliteit te waarborgen geven wij voorrang aan plaatsingen voor minimaal 2 dagen.

Kosten van kinderopvang
Stichting Kinderopvang Diemen hanteert tot juli 2024 een uurprijs van € 10,25. Vanaf 1 juli 2024 bedraagt de uurprijs € 10,54. Voor werkende ouders draagt de overheid bij in de kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. Wilt u informatie over de hoogte van deze rijksbijdrage dan kunt u terecht op de website van de belastingdienst. Indien gewenst kunnen wij u helpen met het berekenen van de kinderopvangtoeslag.

Hieronder een overzicht van de uren en prijzen voor 2024;

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 dagen € 2.178,13 212.5
4 dagen € 1.742,50 170
3 dagen € 1.306,88 127.5
2 dagen € 871,25 85
1 dag € 435,63 42.5

De kosten voor extra dagopvang zijn voor 2024 vastgesteld op € 102,50 voor voor een hele dag.

Flexibiliteit
Zolang de beroepskracht-kind-ratio (het aantal kinderen t.o.v. het aantal werkzame pedagogisch medewerkers) het toelaat, is het ruilen of afnemen van extra (hele en halve) dagen mogelijk.

De kinderdagverblijven Pino en Hakim zullen in 2024 naast de algemene feestdagen gesloten zijn op:

31 mei 2024 Studiedag
10 mei 2024 dag na Hemelvaartsdag
27 december 2024 kerstsluiting
30 december 2024 kerstsluiting
31 december 2024 kerstsluiting

Verder zijn de kinderdagverblijven dicht op officiële feestdagen:

  • Pasen (eerste en tweede paasdag): 31 maart en 1 april 2024
  • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): 19 en 20 mei 2024
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): 25 en 26 december 2024

Op donderdag 5 december sluiten de kinderdagverblijven om 16.30 uur.


Praktische informatie Het Speelhuis & Het Speelkasteel

Openingstijden
Het Speelhuis en Het Speelkasteel zijn 8.30 tot 12.30 uur geopend. Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn we gesloten.

Kosten van peuteropvang
Het Speelhuis en Het Speelkasteel hanteren vanaf februari 2024 een uurprijs van € 10,25
De ouderbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 ochtenden € 683,57 66,69
4 ochtenden € 546,53 53,32
3 ochtenden € 409,90 39,99
2 ochtenden € 273,27 26,66
1 ochtend € 136,74 13,34

De opvanguren van één maand tijdens de zomer zijn in mindering gebracht van het gemiddeld aantal opvanguren per maand.

U dient het gewijzigde aantal opvanguren tijdig door te geven bij de Belastingdienst. Meer informatie kunt u vinden op: www.toeslagen.nl.

De gemeente Diemen heeft de ouderbijdrage, voor ouders die geen beroep doen op de kinderopvangtoeslag, vanaf 2024 als volgt vastgesteld.

Gezamenlijk
toetsingsinkomen gezin 2023
Ouderbijdrage peuteropvang
2024 per maand
1e kind 2e kind e.v.
lager dan € 22.346
€ 10,93
€  10,93
€ 22.347
€ 34.357
€ 13,87
€ 12,-
€ 34.358
€ 47.278
€ 29,6
€ 14,93
€ 47.279
€ 64.305
€ 46,13
€ 15,20
€ 64.306
€ 92.433
€ 80,27
€ 22,40
€ 92.434
€ 128.088
€ 136,53
€ 34,93
€ 128.089
en hoger € 181,33
€ 65,33

*doelgroeppeuters nemen 8 uur per week af, derde en vierde dagdeel is gratis.

De opvanguren van één maand tijdens de zomer zijn in mindering gebracht van het gemiddeld aantal opvanguren per maand.


Sluitingsdagen Het Speelhuis & Het Speelkasteel 2024

Verder zijn Het Speelhuis en Het Speelkasteel dicht op officiële feestdagen:

  • Pasen (eerste en tweede paasdag): 31 maart en 1 april 2024
  • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): 19 en 20 mei 2024
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2024

Landelijk Register Kinderopvang Hakim:
457121464

Landelijk Register Kinderopvang Pino:
123375952

Landelijk Register Het Speelhuis:
316896536

Landelijk Register Het Speelkasteel:
129382802

 

Stichting Kinderopvang Diemen