INFORMATIE

Praktische informatie Pino en Hakim

Openingstijden
Hakim en Pino zijn beiden 10 uur per dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn we gesloten.

Twee tot vijf dagen
Om de pedagogische kwaliteit te waarborgen geven wij voorrang aan plaatsingen voor minimaal 2 dagen.

Kosten van kinderopvang
Stichting Kinderopvang Diemen hanteert in 2019 een uurprijs van € 8,02.
Voor werkende ouders draagt de overheid bij in de kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. Wilt u informatie over de hoogte van deze rijksbijdrage dan kunt u terecht op de website van de belastingdienst. Indien gewenst kunnen wij u helpen met het berekenen van de kinderopvangtoeslag.

Tabel uren opvang voor belastingdienst.

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 dagen € 1.704,25 212.5
4 dagen € 1.363,40 170
3 dagen € 1.022,55 127.5
2 dagen € 681,70 85
1 dag € 340,85 42.5

Flexibiliteit
Zolang de beroepskracht-kind-ratio (het aantal kinderen t.o.v. het aantal werkzame pedagogisch medewerkers) het toelaat, is het ruilen of afnemen van extra (hele en halve) dagen mogelijk.


Praktische informatie Het Speelhuis & Het Speelkasteel

Openingstijden
Het Speelhuis en Het Speelkasteel zijn 8.45 tot 12.15 uur geopend. Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn we gesloten.

Kosten van peuteropvang
Het Speelhuis en Het Speelkasteel hanteren in 2019 een uurprijs van €8,48
De ouderbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 ochtenden € 494,81 58,35
4 ochtenden € 395,85 46,68
3 ochtenden € 296,89 35,01
2 ochtenden € 197,92 23,34
1 ochtend € 98,96 11,67
Inkomen vanaf tot Ouderbijdrage
€ 0 € 19.433 € 18
€ 19.434 € 29.879 € 20
€ 29.880 € 41.116 € 31
€ 41.117 € 55.924 € 42
€ 55.925 € 80.387 € 65
€ 80.388 € 111.393 € 103
€ 111.394 en hoger € 135

Sluitingsdagen 2019
De Kinderdagverblijven Pino en Hakim zullen in 2019 naast de algemene feestdagen gesloten zijn op:

Maandag 23 september 2019 Studiedag
Vrijdag 31 mei 2019 Dag na Hemelvaartsdag
Vrijdag 27 december 2019 kerstsluiting
Maandag 30 december 2019 kerstsluiting
Dinsdag 31 december 2019 kerstsluiting

Verder zijn de kinderdagverblijven dicht op officiële feestdagen:

Maandag 22 april 2019 2de Paasdag
Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag
Maandag 10 juni 2019 2de Pinksterdag
Woensdag 25 december 2019 1de Kerstdag
Donderdag 26 december 2019 2de Kerstdag

Op woensdag 5 december (Pakjesavond) en maandag 24 december sluiten de kinderdagverblijven om 16.30 uur.

Landelijk Register Kinderopvang Hakim:
457121464

Landelijk Register Kinderopvang Pino:
123375952

Landelijk Register Het Speelhuis:
316896536

Landelijk Register Het Speelkasteel:
129382802

 

Stichting Kinderopvang Diemen