INFORMATIE

Praktische informatie Pino en Hakim

Openingstijden
Hakim en Pino zijn beiden 10 uur per dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn we gesloten.

Twee tot vijf dagen
Om de pedagogische kwaliteit te waarborgen geven wij voorrang aan plaatsingen voor minimaal 2 dagen.

Kosten van kinderopvang
Stichting Kinderopvang Diemen hanteert in 2023 een uurprijs van € 9,12.
Voor werkende ouders draagt de overheid bij in de kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. Wilt u informatie over de hoogte van deze rijksbijdrage dan kunt u terecht op de website van de belastingdienst. Indien gewenst kunnen wij u helpen met het berekenen van de kinderopvangtoeslag.

Hieronder een overzicht van de uren en prijzen voor 2023;

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 dagen € 1.938,00 212.5
4 dagen € 1.550,40 170
3 dagen € 1.162,80 127.5
2 dagen € 775,20 85
1 dag € 387,60 42.5

De kosten voor extra dagopvang zijn voor 2023 vastgesteld op € 91,20 voor voor een hele dag.

Flexibiliteit
Zolang de beroepskracht-kind-ratio (het aantal kinderen t.o.v. het aantal werkzame pedagogisch medewerkers) het toelaat, is het ruilen of afnemen van extra (hele en halve) dagen mogelijk.

De kinderdagverblijven Pino en Hakim zullen in 2023 naast de algemene feestdagen gesloten zijn op:

Woensdag 14 juni Studiedag
Vrijdag 19 mei dag na Hemelvaartsdag
Woensdag 27 december kerstsluiting
Donderdag 28 december kerstsluiting
Vrijdag 29 december kerstsluiting

Verder zijn de kinderdagverblijven dicht op officiële feestdagen:

  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 9 en maandag 10 april 2023
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 28 en maandag 29 mei 2022
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023

Op dinsdag 5 december sluiten de kinderdagverblijven om 16.30 uur.


Praktische informatie Het Speelhuis & Het Speelkasteel

Openingstijden
Het Speelhuis en Het Speelkasteel zijn 8.30 tot 12.30 uur geopend. Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn we gesloten.

Kosten van peuteropvang
Het Speelhuis en Het Speelkasteel hanteren in 2023 een uurprijs van €9,46
De ouderbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Opvang Kosten per maand Uren per maand
5 ochtenden € 630,89 66,69
4 ochtenden € 504,41 53,32
3 ochtenden € 378,31 39,99
2 ochtenden € 252,20 26,66
1 ochtend € 126,19 13,34

De opvanguren van één maand tijdens de zomer zijn in mindering gebracht van het gemiddeld aantal opvanguren per maand.

U dient het gewijzigde aantal opvanguren tijdig door te geven bij de Belastingdienst. Meer informatie kunt u vinden op: www.toeslagen.nl.

De gemeente Diemen heeft de ouderbijdrage, voor ouders die geen beroep doen op de kinderopvangtoeslag, vanaf 2023 als volgt vastgesteld.

Gezamenlijk
toetsingsinkomen gezin 2023
Ouderbijdrage peuteropvang
2023 per maand
1e kind 2e kind e.v.
lager dan € 21.278 € 18,66
€  18,66
€ 21.279 € 32.715 € 21,33
€ 19,47
€ 32.716 € 45.018 € 35,19
€ 22,13
€ 45.019 € 61.231 € 49,87
€ 22,41
€ 61.232 € 88.015 € 80
€ 28,80
€ 88.016 € 121.965 € 129,60
€ 39,99
€ 121.966 en hoger € 169,33
€ 66,94

*doelgroeppeuters nemen 8 uur per week af, derde en vierde dagdeel is gratis.

De opvanguren van één maand tijdens de zomer zijn in mindering gebracht van het gemiddeld aantal opvanguren per maand.


Sluitingsdagen Het Speelhuis & Het Speelkasteel 2023

Verder zijn Het Speelhuis en Het Speelkasteel dicht op officiële feestdagen:

  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 9 en maandag 10 april 2023
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 28 en maandag 29 mei 2022
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023

Landelijk Register Kinderopvang Hakim:
457121464

Landelijk Register Kinderopvang Pino:
123375952

Landelijk Register Het Speelhuis:
316896536

Landelijk Register Het Speelkasteel:
129382802

 

Stichting Kinderopvang Diemen