HAKIM

HakimHakim is onderdeel van de Brede School de Meridiaan in het centrum van Diemen.

Groepen
Dagelijks komen hier maximaal 46 kinderen. Hakim bestaat uit twee babygroepen voor kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar en twee peutergroepen voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De groepen van Hakim zijn licht en vrolijk. Toch zijn wij het liefst buiten op ons mooie plein met moestuin, zandbak en babyveld. Het gebouw en de buitenruimte lenen zich voor de perfecte combinatie van ontdekken en rust.

Hakim-04Brede School De Meridiaan
Hakim heeft haar deuren geopend in 1991. Wij werken met basisschool ‘De Nieuwe Kring’, peuterspeelzaal ‘het Speelhuis’ en Stichting voor buitenschoolse opvang ‘Popeye’ samen in de Brede School ‘De Meridiaan’.

Samenwerking
Hoewel alle vier zelfstandige partners zijn, wordt waar mogelijk de samenwerking opgezocht. Zo zijn er bijvoorbeeld voorleesochtenden waarbij de kinderen van de basisschool onze peuters komen voorlezen. Of mogen onze peuters meedoen met zingen bij de kleuters met een echte muziekjuf en gymmen in de gymzaal.

Taallijn
De Taallijn is een programma dat gericht is op de stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Tijdens elke taallijn is er ook steeds aandacht voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen. Daarom wordt er ook wel gesproken over voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

buiten-kinderopvang-diemen-hakimEr wordt zowel op Pino als op Hakim gewerkt met de taallijn. Dit betekent dat wij heel bewust met taal aan het werk zijn. We weten dat kinderen een natuurlijke aanleg hebben om te leren praten en dat de invloed van de omgeving op deze ontwikkeling erg groot is. Op onze kinderdagverblijven zijn er veel taalmomenten; tijdens het buiten spelen, het bouwen, het verschonen, samen in een boekje lezen, zingen van liedjes, bij het begroeten en afscheid nemen, etc.. Taal is overal. We zijn ons bewust van wat wij allemaal aan taal aanbieden en leggen dit ook vast. We betrekken ouders en houden hen op de hoogte van de thema’s die wij uitvoeren en hoe wij dat doen. Voor onze pedagogische werkwijze verwijs ik u graag door naar ons pedagogisch beleid.

.

U kunt uw kind hier inschrijven

 


Stichting Kinderopvang Diemen