HET SPEELKASTEEL

Het Speelkasteel

 

Groepen
Peuterspeelzaal Het Speelkasteel ontvangt vier ochtenden (woensdag zijn we gesloten) maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Om de kinderen zo goed als mogelijk voor te bereiden op school is de speelzaal ingericht met verschillende hoeken. Zo leren de peuters kiezen en worden zij gestimuleerd om met variërend spelmateriaal te spelen. Toch zijn wij het liefst buiten op het mooie plein. Het gebouw en de buitenruimte lenen zich voor de perfecte combinatie van ontdekken en rust.

Brede School De Sint Petrus
Peuterspeelzaal Het Speelkasteel werkt samen met basisschool ‘De Sint Petrus’ en Stichting voor buitenschoolse opvang ‘Popeye’.

Samenwerking
Hoewel alle drie zelfstandige partners zijn, wordt waar mogelijk de samenwerking opgezocht. Zo zijn er bijvoorbeeld gezamenlijke thema’s, feesten en gymmen in de gymzaal van school.

Taallijn
het speelkasteelEr wordt gewerkt met Uk & Puk, dat is een programma dat gericht is op de stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Tijdens elk thema is er steeds aandacht voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen. Daarom wordt er ook wel gesproken over voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Het werken met Uk & Puk betekent dat wij heel bewust met taal aan het werk zijn. We weten dat kinderen een natuurlijke aanleg hebben om te leren praten en dat de invloed van de omgeving op deze ontwikkeling erg groot is. Op onze kinderdagverblijven zijn er veel taalmomenten; tijdens het buiten spelen, het bouwen, het verschonen, samen in een boekje lezen, zingen van liedjes, bij het begroeten en afscheid nemen, etc.. Taal is overal. We zijn ons bewust van wat wij allemaal aan taal aanbieden en leggen dit ook vast. We betrekken ouders en houden hen op de hoogte van de thema’s die wij uitvoeren en hoe wij dat doen. Voor onze pedagogische werkwijze verwijs ik u graag door naar ons pedagogisch beleid.

 

U kunt uw kind hier inschrijven

 


Stichting Kinderopvang Diemen