PINO

PinoKinderdagverblijf Pino is in Diemen Zuid gevestigd. Pino bestaat al sinds 1982. Pino is gelegen naast een basisschool waar onze peuters wekelijks in de gymzaal mogen gymmen. Het kleinschalige en huiselijke karakter van Pino maakt het een veilige en warme plek voor kinderen om zich te ontwikkelen.

Het team van Pino bestaat uit zeer ervaren pedagogisch medewerkers. Dit volwassen team zorgt voor een rustige haven voor onze allerkleinsten en biedt een balans van rust & regelmaat en ontdekken & ondernemen. Voor onze pedagogische werkwijze verwijs ik u naar ons pedagogisch beleid

Op Pino wordt er twee dagen per week warm gegeten. De overige dagen eten wij een gezonde broodmaaltijd aangevuld met groente. Onze voeding is gezond en gevarieerd. Tijdens de gezellige momenten aan tafel wordt smakelijk gegeten, maar voeren we ook interessante gesprekken. Het eetmoment is op deze manier ook een moment om sociale vaardigheden te oefenen en om meer over eten te weten te komen. Zie voor meer informatie ons voedingsbeleid.

Pino-01Groepen
Op Pino komen dagelijks maximaal 35 kinderen. Pino bestaat uit één babygroep voor kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 1,5 jaar en twee peutergroepen met kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar.

Taallijn
De Taallijn is een programma dat gericht is op de stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Tijdens thema is er ook steeds aandacht voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen. Daarom wordt er ook wel gesproken over voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Er wordt zowel op Pino als op Hakim gewerkt met de taallijn. We weten dat kinderen een natuurlijke aanleg hebben om te leren praten en dat de invloed van de omgeving op deze ontwikkeling erg groot is. Op onze kinderdagverblijven zijn continu taalmomenten; tijdens het buiten spelen, het bouwen, het verschonen, samen in een boekje lezen, zingen van liedjes, bij het begroeten en afscheid nemen, etc.. Taal is overal. We betrekken ouders en houden hen op de hoogte van de thema’s (welke woorden bij dat thema horen, welke boekjes we lezen en welke liedjes we zingen).

U kunt uw kind hier inschrijven

 


Stichting Kinderopvang Diemen